Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego
oraz włodawskiego
31.12.2020 więcej
Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie województwa lubelskiego
22.12.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
„Wilczopole” położonego w gminach Głusk i Lublin, powiat
lubelski i powiat m. Lublin
14.12.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
04.12.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 51 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 42 w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego,
łukowskiego, puławskiego i ryckiego
06.11.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28
sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego
16.10.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 49 z dnia 20 września
2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na
terenie powiatów kraśnickiego i janowskiego
16.10.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 42 w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego,
łukowskiego, puławskiego i ryckiego
12.10.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 26 w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów
hrubieszowskiego i chełmskiego
05.10.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 44 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
„Prawiedniki” w Lublinie, gmina i powiat m. Lublin,
województwo lubelskie
05.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się