2018-05-09

Analiza dochodów i wydatków za 2017 r.

Analiza dochodów i wydatków za 2017 r.

Załączniki

  2017_porównanie za...cz. 2 (2).pdf 190,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  85_06 dodatkowa kwo...enia (1).pdf 203,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_porównanie za...kie cz. 1.pdf 189,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nadzór i kontrola ...lskie (1).pdf 132,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza dochodów z...lskie (2).pdf 621 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nadzór i kontrola ...lubelskie.pdf 96,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROMOWIE 2017 r. cz....lubelskie.pdf 196,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RGN - d...cz. 1 (2).pdf 251,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RGN - d...cz. 2 (1).pdf 261,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RiWDC 8...lubelskie.pdf 117,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza wydatków z...lskie (1).pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RSO 201...kie cz. 1.pdf 198,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik RSO 201...cz. 2 (1).pdf 194,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik INW 201...lubelskie.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik WPUF 710 i 754.pdf 238,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik WPS 85_06 (1).pdf 173,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik ZDSON 85_06.pdf 345,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik ZZPS 85_06.pdf 193,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się