Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 104 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Aleksandrów
27.03.2020 więcej
Gabinet Lekarski lek. med. Jerzy Suchodół w Wólce Cycowskiej
Kontrola przeprowadzona w dniu 24 października 2019 r.
(ZD-I.9612.2.17.2019.AK)
27.03.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
27.03.2020 więcej
Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Wiesław Sobuś w Lubartowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 września 2019 r.
(ZD-I.9612.2.14.2019.GS)
27.03.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.126.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
27.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 102 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Terespol
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Terespol
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 809 – Al.
Kraśnickiej w Lublinie
27.03.2020 więcej
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna w Rykach
Kontrola przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2019 r.
(ZD-I.9612.92.2019.JN)
25.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się