Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę masztu telekomunikacyjnego w miejscowości Kułakowice
Trzecie oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego
03.08.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę budowę masztu telekomunikacyjnego w miejscowości
Chyżowice PGR oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego
03.08.2021 więcej
Urząd Miasta Biała Podlaska
Kontrola przeprowadzona w dniach 1-30 czerwca 2020 r.
(IGK-I.431.4.2020)
03.08.2021 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kontrola przeprowadzona w dniach 3-30 września 2020 r.
(IGK-I.431.8.2020)
03.08.2021 więcej
Urząd Miasta Chełm
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 października do 31
grudnia 2020 r. (IGK-I.431.8.2020)
03.08.2021 więcej
Urząd Gminy Wojsławice
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach
26-28 maja 2021 r. (PS-Z.431.2.3.2021)
03.08.2021 więcej
Stanowisko organu nadzoru
dotyczące uchwał podejmowanych przez organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli
03.08.2021 więcej
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Kontrola przeprowadzona w dniach 1-31 sierpnia 2020 r.
(IGK-I.431.6.2020)
02.08.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
położonych na terenie gminy Kamionka
02.08.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.229.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Biłgoraja z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta
Biłgoraj z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia
Samorządowego Żłobka w Biłgoraju i nadania mu statutu
02.08.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się