Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.252.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sułów
z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
23.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.256.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Nielisz
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nielisz
23.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 387 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
23.09.2020 więcej
Urząd Miasta Zamość
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 26 września 2019 r. (ZK-I.431.2.29.2019)
23.09.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 25 października 2019 r. (ZK-I.431.2.38.2019)
23.09.2020 więcej
Urząd Miasta Chełm
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 22 października 2019 r. (ZK-I.431.2.33.2019)
23.09.2020 więcej
Urząd Gminy Dubienka
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 23 października 2019 r. (ZK-I.431.2.36.2019)
23.09.2020 więcej
Urząd Gminy Dorohusk
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 24 października 2019 r. (ZK-I.431.2.37.2019)
23.09.2020 więcej
Urząd Gminy Chełm
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 22 października 2019 r. (ZK-I.431.2.34.2019)
23.09.2020 więcej
Urząd Gminy Białopole
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 23 października 2019 r. (ZK-I.431.2.35.2019)
23.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się