Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 179 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie.
10.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 226 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania statutu Kuratorium Oświaty w Lublinie
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 253 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu
Doradczego do spraw zapobiegania oraz zwalczania ptasiej grypy na
terenie województwa lubelskiego
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem lokali mieszkalnych Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 193 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli Wojewody Lubelskiego wchodzących w
skład komisji inwentaryzacyjnych i ustalenia ich składu
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego
zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 254 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 255 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji
obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Wydziale
Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 252 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
odstąpienie od odwołania darowizny prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej w
Radzyniu Podlaskim
30.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się