Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.395.2016
z dnia 9 listopada 2016 r. stwierdzający nieważność uchwały
Nr XIX/122/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 7 listopada 2016 r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.405.2016
z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność
zarządzenia Nr 47/16 Wójta Gminy Tuczna z dnia 24 października
2016 r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.400.2016
z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25
października 2016 r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.406.2016
z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XV/88/2016 Rady Gminy Siemień z dnia 28 października 2016 r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.407.2016
z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XV/89/2016 Rady Gminy Siemień z dnia 28 października 2016 r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.402.2016
z dnia 21 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
NrXIX/107/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 października 2016
r.
25.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.408.2016
z dnia 22 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 października 2016
r.
24.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.404.2016
z dnia 18 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 11
października 2016 r.
23.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2016
z dnia 17 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 14 października 2016
r.
21.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.399.2016
z dnia 17 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 12 października
2016 r.
21.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się