Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.380.2016
z dnia 3 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 września 2016 r.
07.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.379.2016
z dnia 3 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 września 2016 r.
07.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.359.2016
z dnia 13 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XII/81/2016 Rady Gminy Sosnówka z dnia 6 września
2016 r.
04.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.362.2016
z dnia 14 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Wysokie z dnia 9 września
2016 r.
03.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.377.2016
z dnia 28 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Podedwórze z dnia 29
września 2016 r.
03.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.352.2016
z dnia 6 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr VII.120.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 6 września
2016 r.
03.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.356.2016
z dnia 4 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XV/98/16 Rady Gminy Zakrzew z dnia 2 września 2016
r.
03.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.351.2016
z dnia 3 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29
sierpnia 2016 r.
03.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.368.2016
rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/172/2016 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 9
września 2016 r.
02.11.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.376.2016
z dnia 28 października 2016 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 września
2016 r.
02.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się