Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.369.2016
stwierdzające nieważności uchwały Nr XVII/112/2016 Rady Gminy
Kodeń z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w
zakresie dożywiania"
25.10.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.364.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/136/16 Rady Gminy
Mełgiew z dnia 14 września 2016 r
25.10.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.371.2016
stwierdzające nieważności uchwały Nr XXII/1491/2016 Rady
Gminy Jabłonna
24.10.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.361.2016
z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność
zarządzeń nr 76/2016, 92/2016 wójta Gminy Werbkowice
24.10.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.337.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/164/16 Rady
Miejskiej w Annopolu z dnia 12 sierpnia 2016r.
16.09.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.326.2016
z dnia 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXII/140/2016 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
12.09.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.332.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/109/2016 Rady Gminy
Chodel z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/90/2016 z dnia 20 marca 2016 r...
08.09.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/183/2016 Rady
Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15 lipca 2016r.
23.08.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 26 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/53/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z
dnia 18 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się