Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Mełgiew
kontrola przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2016 r.
(ZK-I.431.2.43.2016)
24.05.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Świdniku
kontrola przeprowadzona w dniach 21-22 kwietnia 2016 r.
(ZK-I.431.2.40.2016)
24.05.2016 więcej
Straż Miejska w Nałęczowie
kontrola przeprowadzona w dniu 15 kwietnia 2016 r.
18.05.2016 więcej
Straż Miejska w Rejowcu Fabrycznym
kontrola przeprowadzona w dniu 21 marca 2016 r.
10.05.2016 więcej
Straż Miejska w Krasnymstwie
kontrola przeprowadzona w dniu 18 lutego 2016
r.(ZK-III.68.7.3.2016)
18.04.2016 więcej
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniu 18 marca 2016 r.
(ZK-I.431.2.21.2016)
05.04.2016 więcej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniu 21 marca 2016 r.
(ZK-I.431.2.22.2016)
05.04.2016 więcej
Straż Miejska w Świdniku
kontrola przeprowadzona w dniu 14 stycznia 2016
r.(ZK-III.68.7.28.2015)
10.02.2016 więcej
12345