Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu
kontrola przeprowadzona w dniach od 16 maja do 10 czerwca 2016 r.
(FC-IX.431.14.5.2016)
27.10.2016 więcej
Urząd Gminy Gorzków
kontrola przeprowadzona w dniach od 16 sierpnia do 16 września
2016 r. (FC-IX.431.26.4.2016)
26.10.2016 więcej
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa lubelskiego na lata 2007 - 2013 z siedzibą w Lublinie.
kontrola przeprowadzona w dniach od 27 czerwca do 15 lipca 2016
r. (FC-IX.431.26.4.2016)
26.10.2016 więcej
Urząd Gminy Grabowiec
kontrola przeprowadzona w dniach od 27 lipca 2016 r. do 26
sierpnia 2016 r. (FC-IX.431.24.7.2016)
17.10.2016 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
kontrola przeprowadzona w dniach od 24 maja 2016 r. do 24 czerwca
2016 r. (FC-IX.431.19.7.2016)
23.08.2016 więcej
Urząd Gminy Horodło
kontrola przeprowadzona w dniach od 30 maja do 30 czerwca 2016 r.
(FC.IX.431.20.4.2016)
22.08.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku
kontrola przeprowadzona w dniach od 30 maja do 30 czerwca 2016
(IF-IX.431.17.6.2016)
22.08.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach
kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca do 6 kwietnia 2016 r.
(FC-IX.431.7.7.2016)
19.07.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
kontrola przeprowadzona w dniach od 22 grudnia 2015 r. do 29
stycznia 2016 r. (IF-IX.431.51.7.2015)
18.07.2016 więcej
Urząd Gminy Serniki
kontrola przeprowadzona w dniach od 30 marca 2016 r. do 28
kwietnia 2016 r. (FC-IX.431.11.4.2016)
06.07.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się