Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
kontrola przeprowadzona w dniach od 19 kwietnia 2016 r. do 17
maja 2016 r. (FC-IX.431.13.4.2016)
05.07.2016 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
kontrola przeprowadzona w dniach od 12 kwietnia 2016 r. do 6 maja
2016 r. (FC-IX.431.12.8.2016)
05.07.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
kontrola przeprowadzona w dniach od 29 marca 2016 r. do 29
kwietnia 2016 r. (FC-IX.431.10.5.2016)
22.06.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach
kontrola przeprowadzona w dniach w dniach od 30 marca do 28
kwietnia 2016 r. (FC-IX.431.9.5.2016)
22.06.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
kontrola przeprowadzona w dniach od 11 lutego 2016 r. do 11 marca
2016 r. (FC-IX.431.6.8.2016)
10.06.2016 więcej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
kontrola przeprowadzona w dniach w dniach od 10 marca 2016 r. do
8 kwietnia 2016 r. (FC-IX.431.8.4.2016)
08.06.2016 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
kontrola przeprowadzona w dniach od 11 lutego do 11 marca 2016 r.
(FC-IX.431.5.8.2016)
25.05.2016 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
kontrola przeprowadzona w dniach od 11 lutego 2016 r. do 11 marca
2016 r. (FC-IX.431.4.4.2016)
06.05.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
kontrola przeprowadzona w dniach od 2 lutego do 26 lutego 2016 r.
(FC-IX.431.2.5.2016)
22.04.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
kontrola przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 26 lutego 2016 r.
(FC-IX.431.1.4.2016)
18.04.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się