Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 28.06 do
14.07.2016 r. (PS-II.431.2.13.2016)
14.12.2016 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 19 - 23 września
2016 r. (PS-BP.431.1.8.2016)
14.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 29 września 2016 r.
(PS-Z.431.1.24.2016)
09.12.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnej
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 15 - 22 marca 2016
r.(PS-I.431.1.6.2016)
09.12.2016 więcej
Urząd Gminy Strzyżewice
kontrola kompleksowa przeprowadzona w urzędzie gminy
Strzyżewice w dniu 29 czerwca 2016 r.(PS-I.431.3.2.2016)
09.12.2016 więcej
Klub Malucha "Kącik Smyka" w Lublinie
kontrola planowa przeprowadzona w dniu 21 października 2016 r.
(PS-III.431.8.2016)
09.12.2016 więcej
Uzdrowisko Nałęczów S.A.
kontrola przeprowadzona 13 września 2016 r. (PS-III.431.6.2016)
28.11.2016 więcej
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" w Chełmie
kontrola planowana przeprowadzona 30 sierpnia 2016 r.
(PS-III.431.5.2016)
25.11.2016 więcej
Urząd Gminy Ulhówek
kontrola przeprowadzona w dniach od 23 czerwca 2016 r. do 15
lipca 2016 r. (PS-Z.431.2.12.2016)
25.11.2016 więcej
Urząd Gminy Werbkowice
kontrola przeprowadzona od dnia 8 września do 30 września 2016
r.(PS-Z.431.2.14.2016)
25.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się