Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Józefów nad Wisłą
kontrola kompleksowa w urzędzie gminy Józefów nad Wisłą
przeprowadzona w dniu 25 maja 2016 r. (PS.I.431.3.1.2016)
28.10.2016 więcej
Urząd Gminy Piszczac
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 25-28 lipca
2016 r. (PS-BP.431.2.7.2016)
28.10.2016 więcej
Urząd Gminy Bełżec
kontrola przeprowadzona w terminie od 10 do 30 czerwca 2016r.
(PS-Z.431.2.11.2016)
27.10.2016 więcej
Urząd Gminy Biłgoraj
kontrola przeprowadzona w dniach 14-17 czerwca 2016 r.
(PS.Z.431.2.10.2016)
27.10.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 25 lipca 2016 r.
(PS-Z.431.1.16.2016)
27.10.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 10 -31 maja 2016 r.
(PS-BP.431.1.5.2016)
27.10.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2016 r.
(PS-I.431.1.11.2016)
27.10.2016 więcej
ANAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13 maja 2016 r.
(PS-III.431.3.2016)
27.10.2016 więcej
Urząd Gminy Terespol
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 27 czerwca 2016 r.
27.10.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu
kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 24 lutego do 3
marca 2016 r. (PS-BP.431.1.4.2016)
27.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się