Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Jeziorzany
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2016 r.
(PS-I.431.1.15.2016)
27.10.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 5-8 lipca 2016 r.
(PS-BP.431.2.6.2016)
27.10.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 03.03 do
05.04.2016 r. (PS-BP.431.1.2.2016)
27.10.2016 więcej
Sanatorium Uzdrowiskowe ROLNIK
kontrola planowa przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2016 r.
(PS-III.431.4.2016)
27.10.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19-28 października 2015
r. (PS-I.431.2.23.2015)
27.10.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-21.01.2016 r.
(PS-I.431.2.1.2016)
27.10.2016 więcej
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2016 r.
(PS-III.9532.1.4.2016)
13.07.2016 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 16 maja 2016 r.
(PS-III.9532.1.5.2016)
13.07.2016 więcej
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 7 - 16 czerwca
2016 r. (PS-Z.431.2.9.2016)
13.07.2016 więcej
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2016 r.
(PS-III.9532.1.8.2016)
13.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się