Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy w Serokomli
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 12 lutego 2016 r.
(PS.I.431.4.2016)
08.06.2016 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 13-23 października
2015 r. (PS-BP/431.1.12.2015)
08.06.2016 więcej
Urząd Gminy Tarnawatka
kontrola przeprowadzona w dniach 23 marca 22 kwietnia 2016 r.
(PS-Z.431.2.5.2016)
07.06.2016 więcej
Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 31 marca 2016 r.
07.06.2016 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 8 lutego 2016 r.
(PS-III.9532.1.2.2016)
06.06.2016 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.
(PS-III.9532.1.3.2016)
03.06.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 5-21 października
2016 r. (PS-Ch.431.1.10.2015)
03.06.2016 więcej
Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides"
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 23 października
do 11 grudnia 2015 r. (PS-II.431.1.21.2015)
03.06.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 7 września 2015 r.
(PS-I.431.1.17.2015)
03.06.2016 więcej
Urząd Gminy Łabunie
kontrola przeprowadzona w dniach od 11 lutego do 11 marca 2016 r.
(PS-Z.431.2.2.2016)
03.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się