Lista artykułów

Nazwa artykułu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 31 sierpnia 2016
r. do 19 października 2016 r. (PS-II.431.1.11.2016)
03.07.2017 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 27 grudnia 2016
r. do 31 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.1.30.2016)
03.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 28 września do
7 grudnia 2016 r. (PS-II.431.1.13.2016)
03.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 30 grudnia 2016 r.
do 21 kwietnia 2017 r. (PS-BP.431.1.15.2016)
27.06.2017 więcej
Urząd Miasta w Parczewie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 28 listopada 2016 r.
(PS-BP.431.1.12.2016)
07.04.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
kontrola przeprowadzona w dniach od 17 października 2016 r. do
05 grudnia 2016 r. (PS-BP.431.11.11.2016)
07.04.2017 więcej
Urząd Gminy Serniki
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 30 listopada 2016 r.
(PS-I.431.3.4.2016)
29.03.2017 więcej
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 28 września 2016
r. do 29 listopada 2016 r.(PS-Z.431.1.25.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Dzwola
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2016
r.(PS-I.431.3.3.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Hrubieszów
kontrola przeprowadzona w okresie od 8 listopada 2016 r. do 19
grudnia 2016 r. (PS-Z.431.3.4.2016)
29.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się