Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 17-24 lutego 2016 r.
(PS-Z.431.1.5.2016)
20.05.2016 więcej
Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej
kontrola przeprowadzona w dniach od 08 stycznia 2016 r. do 29
stycznia 2016 r. (PS-Z.431.2.1.2016)
20.05.2016 więcej
Urząd Gminy Biszcza
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 15-17 luty
2016 r. (PS-Z.431.2.3.2016)
20.05.2016 więcej
Urząd Gminy Abramów
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 2-6
listopada 2015 r. (PS-I.431.2.25.2015)
20.05.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26-30 października 2015
r. (PS-I.431.2.24.2015)
20.05.2016 więcej
Urząd Gminy Obsza
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.
(PS-Z.431.1.9.2016)
20.05.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 25.08.2015 r. do
20.10.2015 r. (PS-II.431.3.2.2015)
20.05.2016 więcej
Urząd Miasta Hrubieszów
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 25 lutego 2016 r.
(PS-Z.431.1.6.2016)
20.05.2016 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie
kontrola przeprowadzona w dniu 15 stycznia 2016 r.
(PS-Z.431.1.2016)
19.05.2016 więcej
Dom Dziecka w Siedliszczu
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 21
września 2015r do 10 października 2015 r. (PS-II.431.2.12.2015)
11.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się