Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dom Opieki im. św. Brata Alberta w Bychawie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 29 lutego 2016 r.
(PS-II.431.1.2.2016)
02.01.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 29
lutego do 4 marca 2016 r. (PS-I.431.2.3.2016)
19.12.2016 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dnia 5-9
września 2016 r. (PS-VI.431.6.2016)
19.12.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 20-30 września 2016 r.
(PS-VI.431.8.2016)
19.12.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 11-18
marca 2016 r. (PS-I.431.2.4.2016)
19.12.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie
kontrola planowana przeprowadzona w dniach 21-25 lipca 2016 r.
(PS-VI.431.3.2016)
19.12.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 5-10
sierpnia 2016 r. (PS-VI.431.5.2016)
19.12.2016 więcej
Urząd Gminy Borzechów
kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 27 października
do 3 listopada 2016 r. (PS-I.431.1.23.2016)
15.12.2016 więcej
Urząd Gminy Leśna Podlaska
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 4-8 listopada
2016 r.(PS-BP.431.2.10.2016)
14.12.2016 więcej
Urząd Gminy Podedwórze
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 7-11 października 2016
r.(PS-BP.431.2.9.2016)
14.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się