Lista artykułów

Nazwa artykułu
Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
kontrola przeprowadzona w dniu 16 sierpnia 2016 r.
(ZD-III.9612.62.2016)
07.11.2016 więcej
Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
kontrola sprawdzająca przeprowadzona 11 sierpnia 2016
r.(ZD-III.9612.61.2016)
07.11.2016 więcej
NZOZ Przychodnia Kolejowa w Dęblinie
kontrola przeprowadzona w dniach od 30 maja 2016 r. do 3 czerwca
2016 r. (ZD-III.9612.48.2016)
07.11.2016 więcej
Praktyka Lekarza Rodzinnego MED-CENTRUM w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 15
września 2016 r. (ZD-III.9612.65.2016)
04.11.2016 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie
kontrola przeprowadzona w dniach 9 czerwca - 14 lipca 2016 r.
(ZD-III.9612.51.2016)
02.11.2016 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
kontrola przeprowadzona w dniach 13 - 14 sierpnia 2016 r.
(ZD-III.9612.54.2016)
02.11.2016 więcej
ORTO MEDICAL Sp. z.o.o.
kontrola przeprowadzona w dniach 11-22 kwietnia 2016 r.
(ZD-III.9612.32.2016)
27.10.2016 więcej
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Życie" s.c.
kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 16 września 2016 r.
(ZD-III.9612.71.2016)
27.10.2016 więcej
"PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO" POLIT, MAJ- LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
kontrola przeprowadzona w dniach od 30 sierpnia 2016 r. do 2
września 2016 r. (ZD.III.9612.66.2016)
27.10.2016 więcej
NZOZ Centrum Medyczne Zdrowie w Krasnymstawie
kontrola przeprowadzona w dniach 13-14 września 2016
r.(ZD-III.9612.68.2016)
27.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się