Lista artykułów

Nazwa artykułu
NZOZ DIAMED Monika Niebrzegowska
kontrola planowana przeprowadzona w dniach 24 i 30 maja 2016 r.
(ZD-III.9612.46.2016)
03.08.2016 więcej
KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o. w Puławach
kontrola przeprowadzona w dniach 11-18 kwietnia 2016 r.
(ZD.III.9612.27.2016)
29.07.2016 więcej
NZOZ Neuromed M i M Nastaj Spółka Partnerska w Kraśniku
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 6 kwietnia 2016 r.
(ZD-III.9612.29.2016)
29.07.2016 więcej
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana z Dukli w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2016 r.
(ZD-III.9612.38.2016)
29.07.2016 więcej
Podmiot leczniczy Barbara Saczuk, Krystyna Hackiewicz
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 11-13 maja 2016 r.
(ZD-III.9612.42.2016)
19.07.2016 więcej
Gabinet Psychologiczny Anna Dąbrowska
kontrola przeprowadzona w dniach 6-16 czerwca 2016 r.
19.07.2016 więcej
Norbert Kubiszyn prowadzący działalność pod nazwą
kontrola przeprowadzona w dniach 11-13 maja 2016 r.
(ZD-III.9612.44.2016)
19.07.2016 więcej
EURO-DENTAL DUSZEK Izabela Łuciuk
kontrola przeprowadzona w dniu 11 maja 2016 r.
(ZD-III.9612.41.2016)
18.07.2016 więcej
DIAMED Monika Niebrzegowska
kontrola przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2016 r.
(ZD-III.9612.39.2016)
13.07.2016 więcej
NZOZ Vita-med Grzegorz Zwolak
kontrola przeprowadzona w dniu 23 marca 2017 r.
(ZD-III.9612.25.2016)
28.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się