Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 247 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Kultury
Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 239 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony
Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 243 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw
Młodzieży
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 242 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 241 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Bezpieczeństwa Powodziowego
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 237 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 234 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 240 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw
Rodziny
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 248 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Nauki i
Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 249 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
23.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się