Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 62 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach Skarbu Państwa
14.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach Skarbu Państwa
14.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa
14.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na odstąpienie od odwołania
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Rybczewice
14.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa
13.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie obchodów Światowych Dni Młodzieży
na terenie województwa lubelskiego
13.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 61 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
01.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 70 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sosnówka
31.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 74 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uchanie
31.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego
Zespołu interdyscyplinarnego ds. bezpieczeństwa imprez masowych
25.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się