Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 245 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do pełnienia
funkcji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 246 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 228 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa
23.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 251 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego.
21.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 222 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania
zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku wraz z
załącznikiem.
14.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 233 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na użyczenie
nieruchomości Skarbu Państwa
09.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 236 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do
realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH Plus"
2017
08.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania audytu
wewnętrznego.
06.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 225 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Delegatur
Kuratorium Oświaty w Lublinie.
01.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 227 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w
nieruchomości.
01.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się