Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 232 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Łaziska.
30.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 230 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Batorz.
30.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 229 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 listopada w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Sosnówka.
30.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 217 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego ds. Współpracy z Ukrainą.
21.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 223 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji
oceniającej wnioski o przyznanie dotacji dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego
21.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 224 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Rokitno.
18.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 196 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu
Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego
Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego
16.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 220 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
14.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 211 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji
opiniującej wnioski złożone na realizację w 2017 r. zadań w
ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014-2020".
10.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 219 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego.
07.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się