Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 210 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 października 2016 r w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
03.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 207 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa
03.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 209 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
03.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 216 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu
Państwa
02.11.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 200 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa
31.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 208 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
28.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 194 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania rzecznika
dyscyplinarnego do spraw geodezji i kartografii
28.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 198 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej do spraw geodezji
i kartografii
28.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 214 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz gminy Trawniki
28.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 213 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie o udzielenie zgody na
dokonanie zmiany nieruchomości
28.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się