Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 163 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
dokonanie zmiany nieruchomości
28.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 195 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
dokonanie zmiany nieruchomości
27.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 164 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na wykonanie remontu na nieruchomości Skarbu
Państwa.
26.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 190 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 października 2016 r.
25.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 218 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 października w sprawie trybu udzielania dotacji
celowych na realizację zadania publicznego "Zapewnianie
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych
województwa lubelskiego".
25.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 215 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Annopolu
20.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 212 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miasta Terespol
19.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 211 WOJEWODY LUBELSKIEGO
dnia 13 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do
przeprowadzenia oceny, analizy i kontroli realizacji zadań w
zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w województwie
lubelskim
18.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 190 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 października 206 r. zmieniające zarządzenie ws.
statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Lublinie
12.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 106 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
04.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się