Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 206 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego
Zespołu interdyscyplinarnego ds. bezpieczeństwa imprez masowych
04.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 205 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa w m. Raciborowice,
gm. Białopole.
03.10.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 203 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy
Trzeszczany
30.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 185 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Puławach,
przy ul. Piaskowej.
30.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 204 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i
Spraw Kombatantów
29.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 202 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Wąwolnica
22.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 201 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do pełnienia funkcji Punktu Kontaktowego
Host Nation Support (HNS)
16.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 191 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w Kazimierzówce, gm. Głusk
13.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników
wieczystych w Janowie Lubelskim
08.09.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 187 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników
wieczystych (m. Zagrody Przybysławskie, gm. Garbów).
08.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się