Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.235.2017
z dnia 25 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w
Parczewie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf na wodę i ścieki
30.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.181.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXVI/151/2017 Rady Gminy Chodel z dnia 15 marca 2017 r.
dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chodel do
stowarzyszenia
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.154.2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/356/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do
burs
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.171.2017
z dnia 21 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVII/129/17 Rady Gminy Ułęż z dnia 31 marca 2017 r. w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.191.2017
z dnia 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXVI/165/17 Rady Miasta Terespol z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Terespol
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.157.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Uścimów z dnia 29 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
oddziałów przedszkolnych i szkół
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.202.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/181/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 marca 2017
r. w sprawie Statutu Zespołu Oświatowego w Łukowie
29.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2017
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXVI/171/17 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 20
kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek za
usunięcie drzew
25.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.195.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca
2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
24.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.228.2017
z dnia 22 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części
nieruchomości gruntowej
22.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się