Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.232.2017
z dnia 22 maja 2017 roku stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 kwietnia 2017 r. w
sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Komarówce Podlaskiej
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.193.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 marca
2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.189.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 roku stwierdzające nieważność
uchwały Nr XLI/236/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
innego zatrudnienia.
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.194.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/150/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół
podstawowych
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.136.2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół
19.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.160.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
17.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.179.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Cyców w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły
Podstawowej w Bekieszy
17.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.132.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
16.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.147.2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2017 roku
Nr XXVII/192/17 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
16.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.153.2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/353/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania
rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu
Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu
16.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się