Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.151.2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
16.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.152.2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/339/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich
16.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.162.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/160/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych
16.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.223.2017
z dnia 15 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał Rady
Gminy Kłoczew z 13 kwietnia 2017 r. Nr XXXIII/244/2017 w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie,
Nr XXXIII/245/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej oraz Nr XXXIII/246/2017 w
sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. I Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Starym Zadybiu
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.127.2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/340/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkół podstawowych
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.161.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/161/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.165.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/2001 Rady
Miejskiej w Rykach z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.156.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXIV/244/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.190.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXIV/307/17 Rady Gminy Głusk z dnia 23 marca 2017 r. w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.197.2017
z dnia 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Piszczac z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
15.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się