Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.148.2017
z dnia 4 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/153/17 Rady Gminy Sosnowica z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
15.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.221.2017
z dnia 10 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy Łuków z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym
13.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.222.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/263/2017 Rady
Gminy Łuków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
13.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.180.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/165/2017 Rady
Gminy Trzeszczany z dnia 30 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.207.2017
z dnia 8 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/242/17 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 marca 2017r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.209.2017
z dnia 8 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Kodeń z dnia 31 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.218.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/131/17 Rady Gminy
Ułęż z dnia 31 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.208.2017
z dnia 8 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/241/17 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.216.2017
z dnia 8 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXI/140/2017 Rady Gminy Krzczonów z dnia 30 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.219.2017
z dnia 9 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XX/165/17 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 marca 2017 r.
11.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się