Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.214.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/216/17 Rady Gminy
Stoczek Łukowski z dnia 28 marca 2017 r. zmieniającej
uchwałę Nr IX/51/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
11.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.203.2017
z dnia 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XVIII/106/17 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 29 marca 2017 r.
10.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.217.2017
z dnia 5 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 marca 2017 r.
10.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.201.2017
z dnia 5 maja 2017 r.stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 marca 2017r
08.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.204.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/190/17 Rady Gminy
Dębowa Kłoda z dnia 31 marca 2017 r.
08.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.413.146.2017
z dnia 19 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2017 r.
19.04.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.145.2017
z dnia 12 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/156/17 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 9 marca 2017 r.
13.04.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.137.2017
dnia 3 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXI/155/2017 Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej z dnia
24 lutego 2017 r.
12.04.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.139.2017
z dnia 6 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/147/17 Rady Gminy Milejów z dnia 27 lutego 2017 r.
11.04.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.130.2017
z dnia 6 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/177/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 lutego
2017 r.
07.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się