Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.72.2017
z dnia 8 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIV/137/17 Rady Gminy Milejów z dnia 30 stycznia 2017 r.
13.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.71.2017
z dnia 8 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIV/121/17 Rady Gminy Ułęż z dnia 27 stycznia 2017 r.
13.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.73.2017
z dnia 8 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXVI/247/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 3 lutego 2017 r.
13.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.57.2017
z dnia 7 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXX/176/2017 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 31 stycznia
2017 r.
13.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.62.2017
z dnia 7 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXV/117/2017 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 stycznia 2017
r.
13.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.61.2017
z dnia 2 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXVIII/177/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 stycznia
2017 r.
03.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.58.2017
z dnia 1 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XVI/93/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 stycznia 2017r.
03.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.53.2017
z dnia 21 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 stycznia 2017 roku
22.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.54.2017
z dnia 21 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Goraj z dnia 26 stycznia 2017 roku
22.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.46.2017
z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIII/144/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
13.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się