Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.47.2017
z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIV/213/2016 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia
2016 roku
13.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.49.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXII/305/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r.
10.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.44.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXII/304/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.45.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
143/XXV/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.48.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XVIII/148/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.43.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXIII/211/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 29 grudnia 2016
r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.41.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXVIII/178/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 grudnia 2016
r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.28.2017
z dnia 31 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXI/131/2016 Rady Gminy Chodel z dnia 4 grudnia 2016 r.
06.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.30.2017
z dnia 31 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 grudnia 2016r.
02.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.29.2017
z dnia 31 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXI/140/16 Rady Gminy Sawin z dnia 29 grudnia 2016 r.
01.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się