Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.340.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Trzebieszów w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu dotyczącej przyłącza kablowego na
działce w miejscowości Trzebieszów Pierwszy
11.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.337.2017
z dnia 6 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Markuszów w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków
11.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.332.2017
z dnia 10 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Wólka w sprawie sieci przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka
11.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.348.2017
z dnia 6 października 2017 roku stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Tomaszów Lubelski w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości w miejscowości Rogóźno-Kolonia
11.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.350.2017
z dnia 6 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie niewyrażenia zgody na
zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Turobin
10.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.337.2017
z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Markuszów w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków
10.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.330.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Biszcza w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Biszcza nieruchomości
gruntowych położonych w Biszczy
06.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.335.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Końskowola
06.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.344.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Powiatu w Łęcznej w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dla nauczycieli dodatków do wynagrodzeń
05.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.331.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Nielisz w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody
05.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się