Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.395.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Mełgiew w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej z dotychczasowym
najemcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.392.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Uścimów w sprawie wskazania wstępnego miejsca
lokalizacji przystanku komunikacyjnego
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.381.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia regulaminu
targowisk miejskich na terenie miasta Hrubieszowa
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.363.2017
z dnia 25 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennym
opiekunami
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie powierzenia uprawnień
Burmistrzowi Miasta
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.380.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości
gruntowej w trybie bezprzetargowym
02.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2017
z dnia 26 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Gościeradów w części obejmującej § 1
uchwały i § 2 ustawy
31.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.390.2017
z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie umorzenia
pożyczki udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu „CISY”
Nałęczów
31.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.386.2017
z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Borzechów w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych
31.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.384.2017
z dnia 30 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Janów Podlaski w sprawie uchwalenia
regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Janów
Podlaski
31.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się