Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 czerwca do 17 sierpnia
2017 r. (FC-IX.431.22.6.2017)
19.12.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10 lipca 2017r.
(FC-IX.431.20.5.2017)
01.12.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Różance
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10
lipca 2017 r. (FC-IX.431.19.4.2017)
27.11.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 19 maja do 30 czerwca 2017 r.
(FC-IX.431.17.6.2017)
10.10.2017 więcej
Urząd Gminy Biłgoraj
Kontrola przeprowadzona w dniach od 31 maja do 3 lipca 2017 r.
(FC-IX.431.18.7.2017)
09.10.2017 więcej
Urząd Gminy Żyrzyn
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 marca do 28 kwietnia
2017 r. (FC-IX.431.12.4.2017)
01.09.2017 więcej
Urząd Gminy Leśna Podlaska
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 kwietnia do 26 maja 2017
r. (FC-IX.431.15.5.2017)
29.08.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 kwietnia do 23 maja 2017
r. (FC-IX.431.14.6.2017)
11.08.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 marca 2017 r. do 28
kwietnia 2017 r. (FC-IX.431.11.5.2017)
27.07.2017 więcej
Urząd Gminy Werbkowice
Kontrola przeprowadzona w dniach od 7 marca 2017 r. do 4 kwietnia
2017 r. (FC-IX.431.8.7.2017)
27.07.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się