Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Puławach
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Puławach
(PN.III.431.20.2017)
07.05.2018 więcej
Fundacja Wolność od Religii
Kontrola przeprowadzona w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 31
stycznia 2018 r. (PN-III.431.26.2017)
12.04.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 20 grudnia
2017 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
(PN-III.431.23.2017)
23.03.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10 -
30 listopada 2017 r. (PN-III.862.10.2017)
31.01.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 19
października do 3 listopada 2017 r. (PN-III.862.9.2017)
15.01.2018 więcej
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 sierpnia do 8 września
2017 r. (PN-III.431.15.2017)
03.01.2018 więcej
Państwowy Urząd Pracy w Lubartowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 27
września do 13 października 2017 r. (PN-III.862.8.2017)
14.12.2017 więcej
Urząd Miasta Biała Podlaska
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 17 maja do 2
czerwca 2017 r. (PN-III.431.3.2017)
13.12.2017 więcej
Urząd Miejski w Chełmie
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 26 czerwca do 26
lipca 2017 r. (PN-III.431.11.2017)
12.12.2017 więcej
Zakład Aktywności Zawodowej przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 do 24 listopada 2017 r.
(PN-III.9514.11.2017)
05.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się