Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Kontrola planowa koordynowana przeprowadzona w dniach 11 - 31
sierpnia 2017 r. (PN-III.431.14.2017)
01.12.2017 więcej
Urząd Gminy Terespol
Kontrola planowa koordynowana przeprowadzona w dniach od 29
czerwca do 28 lipca 2017 r. (PN-III.431.10.2017)
28.11.2017 więcej
Urząd Gminy Ruda-Huta
Kontrola planowa koordynowana w trybie zwykłym przeprowadzona w
dniach od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r. (PN-III.431.12.2017)
17.11.2017 więcej
Urząd Gminy Wojsławice
Kontrola planowa koordynowana w trybie zwykłym przeprowadzona w
dniach od 19 kwietnia do 19 maja 2017 r. (PN-III.431.2.2017)
17.11.2017 więcej
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach 17-24 października 2017 r.
(PN-III.9514.10.2017)
09.11.2017 więcej
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6-22 września
2017 r. (PN-III.431.8.2017)
08.11.2017 więcej
Urząd Miasta Lublin
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 11
sierpnia do 8 września 2017 r. (PN-III.431.13.2017)
08.11.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Dagmara Kozik - tłumacz przysięgły j. włoskiego
17.10.2017 więcej
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach 7-15 września 2017 r.
(PN-III.9514.9.2017)
29.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Marian Janczarek - tłumacz przysięgły j. czeskiego
27.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się