Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
21 lipca do 4 sierpnia 2017 r. (PN-III.862.7.2017)
06.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Małgorzata Adamska - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
05.09.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 22
czerwca do 14 lipca 2017 r. (PN-III.862.5.2017)
22.08.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 22
maja do 9 czerwca 2017 r. (PN-III.862.4.2017)
09.08.2017 więcej
Handlowo - Przemysłowa Spółdzielnia Inwalidów w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 31 lipca do 7 sierpnia 2017
r. (PN-III.9514.8.2017)
09.08.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 20 lipca
2017 r. (PN-III.862.6.2017)
08.08.2017 więcej
"SPIN" Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach 25 - 28 lipca 2017 r.
(PN-III.9514.7.2017)
07.08.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Teresa Frąckiewicz - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
26.07.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 18
kwietnia do 12 maja 2017 r. (PN-III.862.3.2017)
28.06.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Krystyna Czerniak - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego.
28.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się