Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Trawniki
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
15 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. (PS-II.431.2.20.2017)
24.07.2018 więcej
Urząd Gminy Stary Zamość
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona od 14 grudnia
2017 r. do 12 stycznia 2018 r. (PS-II.431.2.27.2017)
12.07.2018 więcej
Pensjonat Turzyna
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 22 listopada 2017 r.
(PS-Z.431.1.16.2017)
12.07.2018 więcej
Urząd Gminy Żmudź
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
21 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (PS-II.431.2.28.2017)
12.07.2018 więcej
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 24
sierpnia 2017 r. do 23 września 2017 r. (PS-II.431.2.11.2017)
09.07.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 23 grudnia 2017 r.
oraz 10-31 stycznia 2018 r. (PS-II.431.1.14.2017)
06.07.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 21 grudnia 2017 r.
oraz 12 - 31 stycznia 2018 r. (PS-Z.431.1.21.2017)
02.07.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierbieszowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2017
r. do 17 stycznia 2018 r. (PS-Z.431.1.19.2017)
02.07.2018 więcej
Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 20
września do 14 grudnia 2017 r. (PS-Z.431.5.6.2017)
02.07.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Koryznowej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 28
listopada 2017 roku do 4 stycznia 2018 roku. (PS-VI.431.26.2017)
02.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się