Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Miączyn
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
30 marca do 28 kwietnia 2017 r. (PS-Z.431.2.4.2017)
28.02.2018 więcej
Urząd Gminy Skierbieszów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
16 maja do 14 czerwca 2017 r. (PS-Z.431.2.7.2017)
28.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Józefowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
22 marca do 21 kwietnia 2017 r. (PS-Z.431.2.3.2017)
28.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Hrubieszowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 21 czerwca do 11
sierpnia 2017 r. (PS-Z.431.3.2.2017)
28.02.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 27 września 2017 r.
(PS-II.431.1.12.2017)
27.02.2018 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 29 września i 3
października 2017 r. (PS-II.431.1.10.2017)
27.02.2018 więcej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Janowie Lubelskim
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 25 października 2017r.
(WZO.9532.1.5.2017)
27.02.2018 więcej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 23 listopada 2017 r.
(WZO.9532.1.6.2017)
27.02.2018 więcej
Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Świdniku
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 25 kwietnia 2017 r.
(PS-I.431.1.7.2017)
27.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Poniatowej
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 9 marca 2017 r.
(PS-I.431.1.2.2017)
26.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się