Lista artykułów

Nazwa artykułu
BARKA Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 30 czerwca do 25
sierpnia 2017 r. (PS-II.431.1.5.2017)
23.02.2018 więcej
TUTELA Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w Lublinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 29 czerwca oraz 30
sierpnia 2017 r. (PS-II.431.1.4.2017)
23.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 23 maja 2017 r.
(PS-Ch.431.1.5.2017)
15.02.2018 więcej
Dom Małych Dzieci w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 4 - 7 lipca
2017 r. (PS-Ch.431.5.3.2017)
15.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 23 - 26 października
2017 r. (PS-VI.431.21.2017)
14.02.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Bończy
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 20 czerwca do 2
sierpnia 2017 r. (PS-Ch.431.1.8.2017)
13.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 26 - 27
czerwca 2017 r. (PS-Ch.431.4.1.2017)
13.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Rejowcu Fabrycznym
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 31 maja 2017 r.
(PS-Ch.431.1.7.2017)
13.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu
Kontrola przeprowadzona w dniach 10 - 14 lipca 2017 r.
(PS-Ch.431.4.2.2017)
13.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od 6 marca
do 15 maja 2017 r. (PS-BP.431.4.1.2017)
13.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się