Lista artykułów

Nazwa artykułu
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza MÓJ DOM w Radzyniu Podlaskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
19 czerwca do 27 września 2017 r. (PS-BP.431.2.3.2017)
13.02.2018 więcej
Urząd Gminy Kodeń
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2017 r.
(PS-BP.431.1.7.2017)
13.02.2018 więcej
Chełmskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2017 r.
(PS-Ch.431.1.6.2017)
09.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 19 -
26 maja 2017 r. (PS-Ch.431.2.2.2017)
09.02.2018 więcej
Chełmskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2017 r.
(PS-Ch.431.1.9.2017)
09.02.2018 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 15 - 23 maja
2017 r. (PS-Ch.431.5.2.2017)
09.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Chełmie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 5 lipca 2017 r.
(PS-Ch.431.1.10.2017)
08.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 r.
(PS-BP.431.1.4.2017)
07.02.2018 więcej
Urząd Gminy Dębowa Kłoda
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 14 - 20
listopada 2017 r. (PS-BP.431.8.2017)
01.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 6 - 14 marca 2017 r.
(PS-BP.431.1.1.2017)
01.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się