Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gabinety Lekarskie SALUS w Puławach
Kontrola przeprowadzona w dniach 13 - 14 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.112.2017)
16.03.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2017 r.
(ZD-III.9612.1.2017)
01.03.2018 więcej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.109.2017)
26.02.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ Dariusz Chmiel w Annopolu
Kontrola przeprowadzona w terminie od 28 listopada do 7 grudnia
2017 r. (ZD-I.9612.105.2017)
26.02.2018 więcej
ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w terminie od 23 października do 7
listopada 2017 r. (ZD-I.9612.99.2017)
19.02.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Annopolu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 listopada do 6 grudnia
2017 r. (ZD-I.9612.106.2017)
19.02.2018 więcej
Ochotnicza Straż Pożarna w Nałęczowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 września 2017 r.
(ZD-I.9612.90.2017)
31.01.2018 więcej
Centrum Stomatologiczne NEW-DENT Małgorzata Kiernicka w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.100.2017)
31.01.2018 więcej
Grupowa Praktyka Pielęgniarek ALEKSANDRA w Nałęczowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r.
(ZD-I.9612.95.2017)
31.01.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 17 - 23 października 2017 r.
(ZD-I.9612.96.2017)
31.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się