Lista artykułów

Nazwa artykułu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 24 - 29 sierpnia 2017 r.
(ZD-I.9612.55.2017)
22.01.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. w Trzydniku Dużym
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10 - 17 listopada 2017r.
(ZD-I.9612.101.2017)
22.01.2018 więcej
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Końskowoli
Kontrola przeprowadzona w dniach 16 - 17 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.104.2017)
22.01.2018 więcej
TOP - MEDICAL spółka z o.o. w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 10 - 14 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.103.2017)
22.01.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w dniach 23 - 26 listopada 2017 r. oraz
w dniach 23 - 26 listopada 2017 r. (ZD-I.9612.98.2017)
16.01.2018 więcej
NZOZ Laboratorium Diagnostyczne APMED Andrzej Piech w Krasnymstawie
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 sierpnia 2017 r.
(ZD-I.9612.84.2017)
16.01.2018 więcej
Andrzej Pochodeńko NZOZ Ośrodek Zdrowia w Tarnawatce
Kontrola przeprowadzona w dniu 23 maja 2017 r.
(ZD-I.9612.52.2017)
16.01.2018 więcej
Centrum Medyczne LUXMED w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.3.7.2017)
16.01.2018 więcej
Elżbieta Wysocka NZOZ w Goraju
Kontrola przeprowadzona w dniu 12 maja 2017 r.
(ZD-I.9612.50.2017)
16.01.2018 więcej
Wojciech Wojciechowski NZOZ Ośrodek Zdrowia w Zawadzie
Kontrola przeprowadzona w dniu 21 września 2017 r.
(ZD-I.9612.91.2017)
16.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się