Lista artykułów

Nazwa artykułu
Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny w Dęblinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 14 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.2.19.2017)
16.01.2018 więcej
Gabinet Medycyny Pracy w Rykach
Kontrola przeprowadzona w dniu 14 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.2.18.2017)
16.01.2018 więcej
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego FAMIL-MED w Lublinie
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 16 października
2017 r. (ZD-I.9612.97.2017)
05.12.2017 więcej
Centrum Medyczne EUROMED w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 11 - 14 września 2017 r.
(ZD-I.9612.74.2017)
05.12.2017 więcej
NZOZ Przychodnia w Trzeszczanach Marek Skubis
Kontrola przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2017 r.
(ZD-I.9612.63.2017)
29.11.2017 więcej
STOP-MEDIC Marian Szubstarski w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2017 r.
(ZD-I.9612.87.2017)
29.11.2017 więcej
Przychodnia Stomatologiczna MARIODENT w Puławach
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 września 2017 r.
(ZD-I.9612.86.2017)
02.11.2017 więcej
VITA-DENT Centrum Stomatologiczne w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2017 r.
(ZD-I.9612.85.2017)
02.11.2017 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach 12 - 13 czerwca 2017 r.
(ZD-I.9612.62.2017)
30.10.2017 więcej
Psychodynamiczny Instytut Rozwoju Osobowości w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 15 września 2017 r.
(ZD-I.9612.2.15.2017)
19.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się