Lista artykułów

Nazwa artykułu
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej PROFI - MED w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 3 marca 2017 r.
(ZD-I.9612.24.2017)
29.06.2017 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej "WIMED" Ośrodek Zdrowia w Jeziorzanach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 21-24 lutego 2017 r. na
podmiocie leczniczym Dariusz Wiśniewski. (ZD-I.9612.17.2017)
29.06.2017 więcej
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy "LEKARZ" w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 17 lutego 2017 r.
(ZD-I.9612.18.2017)
29.06.2017 więcej
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 23 lutego 2017 r.
(ZD-I.9612.2.1.2017)
29.06.2017 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej ZDROWA RODZINA s.c. w Lubartowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 6 do 11 kwietnia 2017
r. (ZD-I.9612.41.2017)
24.06.2017 więcej
ALBERT CZAJKA Praktyka Lekarska
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 3 i 7 lutego 2017 r.w
podmiocie Albert Czajka, wykonującym działalność leczniczą w
podmiocie Przychodnia "MEDYK" w Świdniku (ZD-I.9612.14.2017)
24.06.2017 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej w Kazimierzu Dolnym
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 8 do 10 marca 2017 r.
(ZD-I.9612.26.2017)
24.06.2017 więcej
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach 27,28 i 31 marca 2017 r.
(ZD-I.9612.16.2017)
22.06.2017 więcej
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej OKOMED w Lublinie
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 28 lutego 2017 r.
(ZD-I.9612.22.2017)
22.06.2017 więcej
ORTHOVISION T. MUNIR I A. MUNIR Spółka Partnerska Lekarzy w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 3 marca 2017 r.
(ZD-I.9612.25.2017)
22.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się