Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 201 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie przy ul. Rusałki 18
07.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 200 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie
Ruda Huta
06.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 199 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Nielisz
04.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 196 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do
realizacji zadań, w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
2017 – edycja specjalna „Za życiem”
30.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 198 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Niemce
30.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 177 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
27.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 194 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na wykonanie remontu na nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Biłgoraju
27.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 191 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu
Lubelskiego
26.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 114 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ryki
26.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 160 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na wykonanie remontu na nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Radzyniu Podlaskim
24.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się