Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 187 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Ulhówek
24.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 190 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie
24.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 189 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r.w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na zabudowę nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie
24.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 188 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na zabudowę nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie
24.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 184 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Łuków
24.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 178 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Puławach
22.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 186 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miasta Lubartów
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 111 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
prowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 110 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds.
podziału środków dla spółek wodnych działających na
terenie województwa lubelskiego
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 166 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
użytkownika wieczystego, położonej w Stoczku Łukowskim
19.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się