Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 102 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Szastarka
13.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 87 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie inwestycji
na nieruchomości Skarbu Państwa
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu nagradzania kierowników jednostek
zespolonych służb i inspekcji województwa lubelskiego oraz ich
zastępców
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 91 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód położonych na terenie
gminy Sosnówka
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 89 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód położonych na terenie
gminy Komarówka Podlaska
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 88 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Urzędów
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 95 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Milanów
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 93 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Poniatowa
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 90 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy Sułów
10.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 97 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Wojciechów.
10.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się