Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 66 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
31.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 70 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji
lekarskich
31.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 61 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
użytkowników wieczystych
30.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 66 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy Miasto
Puławy
30.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa
24.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu
Państwa
24.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz Gminy Niedrzwica Duża
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa.
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 46 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
21.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się